Webtoegankelijkheid

Verplichte inhoudseisen

Toerisme Oost-Vlaanderen streeft ernaar haar websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig de Europese norm EN 301 549 V2.1.2 (WCAG 2.1, AA). Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.routen.be, www.meetjesland.be, www.scheldeland.be, www.waasland.be, www.visitvlaamseardennen.be en www.lowiz.org.

Nalevingsstatus

Deze websites voldoen gedeeltelijk aan de Europese richtlijn inzake toegankelijkheid van overheidswebsites en mobiele applicaties omdat niet aan onderstaande eisen voldaan is:  www.routen.be, www.meetjesland.be, www.scheldeland.be, www.waasland.be, www.visitvlaamseardennen.be en www.lowiz.org.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en): niet-naleving van de Europese norm EN 301 549 V2.1.2 (WCAG 2.1, AA).

  • Tabellen zijn niet lineair.
  • Formulieren hebben geen betekenisvolle foutmelding.
  • Documenten zijn niet toegankelijk opgesteld.
  • Video's hebben niet altijd een tekstueel alternatief.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20 september 2019 op basis van zelfbeoordeling door de Provincie Oost-Vlaanderen.

Feedback

Als je problemen ondervindt met het gebruiken van de websites van de Provincie Oost-Vlaanderen, neem dan contact op met de Provincie Oost-Vlaanderen:

of

  • per brief

Toerisme Oost-Vlaanderen
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Handhavingsprocedure

Ben je ontevreden met het antwoord op je feedback? Dan kan je een verbetersuggestie, melding of klacht indienen.