Galloways van de Kalkense Meersen wandelroute

Sluit de kaart
Close map sidebar
Toggle map sidebar

Galloways van de Kalkense Meersen wandelroute

Length
8,0 km
Time
1u 40m
Terrain
71% Verhard

Hoogstraat 1, 9260 Wichelen

Toon het startpunt op de kaart

Wandelknooppuntenbord

Bekijk het routebord
Meer stops in de buurt
Stops sluiten
Meer stops langs de route?
Terug naar de kaart
Verharde weg
Onverharde weg
Meer info en stops bekijken

Routebeschrijving

Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. En tegelijk de waardevolle Scheldenatuur een boost geven. Dat is het doel van het Sigmaplan. Een belangrijke schakel daarin was de Kalkense Meersen teruggegeven aan Schelde, die nu vrij spel heeft in de weidse velden. Dat levert waardevolle natuur op, waarin vogels zich in hun nopjes voelen. Tel daar een vleugje kunst, weidse stilte én een ontmoeting met loslopende gallowaykoeien bovenop, en je snapt waarom deze wandeling één van onze favorieten is.

Startpunt

Veer Schellebelle

Veer Schellebelle.jpg

Het eigenlijke startpunt van deze route ligt niet in Schellebelle, maar aan de overkant van de Schelde aan café Den Aard. Daar zijn de parkeermogelijkheden echter beperkt en wordt het autoverkeer ontmoedigd. Je parkeert dus best op het dorpsplein van Schellebelle. Gelukkig zet de veerman- of vrouw je met de glimlach het water over. Je hoeft enkel de bel te luiden. Hieronder vind je het vaarschema. Hou je klok in de gaten, zodat je na je wandeling nog terug bij je auto geraakt.

Zomerregime

  • Weekdagen: 7u – 21u
  • Weekend en feestdagen: 9u – 21u

Winterregime

  • Weekdagen: 7u – 18u
  • Weekend en feestdagen: 9u – 18u
  • Middagpauze tussen 12u30 en 13u
Knooppunt 2

Café Den Aard

Cafe-Den-Aard-David-Samyn.jpg

Sinds de heraanleg van het pleintje in 2016 is Aard, een gehucht van de gemeente Wichelen, een belangrijke toegangspoort tot de Kalkense Meersen voor wandelaars en fietsers. Die strijken er graag neer op het terras van café Den Aard, of dat van café Scheldebries, met zicht op het werk Voyager van landschapskunstenaar Will Beckers, een installatie uit metaal en hout in de vorm van een hart.

Knooppunt 2- 22

Natuurpuntboerderij 't Meersenhof

Naar aanleiding van het Sigmaplan zetten sommige landbouwers hun activiteiten in de Kalkense Meersen stop. Eén van die boerderijen doet vandaag dienst als uitvalsbasis voor Natuurpunt. De pluizige gallowayrunderen die een deel van het gebied begrazen, komen hier overwinteren. Er vinden ook regelmatig activiteiten en geleide wandelingen plaats.

Knooppunt 23 - 97

Salicetum

Salicetum_kalkense-meersen-David-Samyn.jpg
Salicetum Kalkense Meersen © David Samyn (2).jpg

In 2012 verzorgde de Verbeke Foundation een project met tijdelijke en permanente ecologische kunst langs de Schelde. Een restant van deze Beeldenstroom is het Salicetum van Will Beckers, de man die ook tekende voor de hartvormige sculptuur op het pleintje in Aard. Beckers vlocht een duizendtal levende wilgentakken door elkaar: een ode aan de wilg, die al eeuwenlang verbonden is met het gebied. Het kunstwerk wordt uiteraard indrukwekkender met de jaren.

Knooppunt 95

Ringdijk

Kalkense Meersen Wetteren.jpg
preview_TOV_21_juni_2019-109.jpg
preview_TOV_Wandelgebied_Wetteren-55.jpg

In het kader van het Sigmaplan werd een deel van de Kalkense Meersen in 2015 herbestemd als gecontroleerd overstromingsgebied met een nieuwe, imposante ringdijk. Het gebied binnen de ringdijk zal volgens de schattingen één keer om de vijftig jaar overstromen om het water van de Schelde te bufferen. Weekendhuisjes, akkers en losse snippers bos maakten plaats voor een open meersenlandschap en een groot stuk bos, met als kers op de taart een mooi uitzicht vanop de ringdijk.

Knooppunt 98 - 92

Heisbroek

Het Heisbroek is een voormalige turfput. In de 17de en de 18de eeuw werd hier op grote schaal turf gestoken. Zo ontstond een waterplas die lange tijd werd bevist en geleidelijk aan verzandde. In 1930 werd beslist om de vijver opnieuw uit te scheppen. Het gebaggerde materiaal werd in het midden gedumpt, wat de aanwezigheid van een bebost eilandje verklaart. Vandaag is het Heisbroek een waardevol natuurgebied. Zowel het water als de broekbossen rondom trekken heel wat vogelsoorten aan.

Knooppunt 87 - 94

Wijmeers 1 & 2

Wijmeers Kalkense Meersen © David Samyn.jpg

Wijmeers is een deelgebied van de Kalkense Meersen aan de linkeroever van de Schelde, dat door een overloopdijk in twee werd gesplitst. Wijmeers 1 doet dienst als gecontroleerd overstromingsgebied. Bij extreem hoogtij kan het gebied overstromen, ook al zal dat volgens schattingen niet meer dan eens om de halve eeuw gebeuren. Intussen krijgt de natuur hier vrij spel. De talrijke poelen kregen ecologische oevers om kikkers en watervogels te plezieren. Voor amfibieën en insecten werd een moeraszone ingericht. En met ingrepen als een vleermuishotel en een grote oeverzwaluwwand voelen ook diersoorten zich hier in hun nopjes.

Aan de andere kant van de overloopdijk werd een deel van de Kalkense Meersen ontpolderd. Dankzij een brede opening in de Scheldedijk is Wijmeers 2 sinds de Sigmawerken onderhevig aan de getijden. Twee keer per dag wordt het gebied overspoeld door rivierwater, met een knap staaltje getijdennatuur tot gevolg. Door eb en vloed opnieuw toe te laten, ontstaan er waardevolle zoetwaterslikken en -schorren, rietland en wilgenvloedbos. Hier voelen eenden, meeuwen, ganzen en steltlopers zich thuis.

Knooppunt 94 - 96

De Pleite

Galloway_wetteren_DavidSamyn.jpg

Ter hoogte van knooppunt 94 ruilen we de Scheldeoever voor een fraai duinlandschap met grasland, heide en struiken. De rivierduinen ontstonden 8000 jaar geleden door toedoen van zandverstuivingen langs de Schelde. In de Kalkense Meersen deden ze lange tijd dienst als landbouwgrond, maar de voorbije jaren werd het ruige karakter in ere hersteld. Gallowayrunderen zorgen hier voor een natuurlijke begrazing. Ze zijn zachtaardig en doen geen vlieg kwaad, maar ze vinden het ook fijn als je op een afstand blijft.

Eindpunt

Café Den Aard