Ouden Doel wandelroute

Sluit de kaart
Close map sidebar
Toggle map sidebar

Ouden Doel wandelroute

Length
11,4 km
Time
2u 18m
Terrain
83% Verhard

Hertog Prosperstraat , 9130 Beveren

Toon het startpunt op de kaart

Wandelknooppuntenbord

Bekijk het routebord
Meer stops in de buurt
Stops sluiten
Meer stops langs de route?
Terug naar de kaart
Verharde weg
Onverharde weg
Meer info en stops bekijken

Routebeschrijving

Op de grens van Nederland en België is een van Europa’s grootste getijdengebieden in de maak. In het groene hart van het Grenspark Groot Saeftinghe krijgt de Schelde opnieuw vrij spel. Slikken en schorren geven het landschap vorm, met de kerk van Prosperdorp en de radartoren van Ouden Doel als bakens.

Knooppunt 87

Prosper

waasland_beveren_prosperdorp_kerk.jpg

Het gehuchtje Prosper – of Prosperdorp – telt amper 200 inwoners en wordt door de landsgrens in tweeën gesplitst. Voor 1846 was dit een schorren- en slikkengebied aan de oevers van de Schelde. In opdracht van de zevende hertog Prosper Lodewijk van Arenberg werd het ingedijkt en ontstond de Prosperpolder. Omstreeks 1870 stonden vier grote hofsteden in voor de ontginning van de polder. Aan Nederlandse zijde werd in 1904 de Hertogin Hedwigepolder aangelegd, genoemd naar Hedwige de Ligne, vrouw van de kleinzoon van Prosper Lodewijk. Omstreeks 1910 nam de bevolking toe en begon men met de bouw van de neogotische Sint-Engelbertuskerk. Die kan je tot ver in de omtrek zien en kreeg een centrale rol in de tragikomische televisiereeks ‘Den Elfde van den Elfde’ en de film ‘Matterhorn’ van de Nederlandse regisseur Diederik Ebbinge.

Knooppunt 85

Prosperhoeve

waasland_prosperhoeve_prosperpolder.jpg

Meer weren over de geschiedenis van Prosperpolder? Maak dan een ommetje langs de Prosperhoeve, een van de vier grote hofsteden die Prosper Lodewijk liet bouwen. De site bestond uit drie graanschuren, een woonhuis (nu verdwenen) waar ook de hertog en zijn familie kon verblijven, enkele stallen, een koetshuis en later ook een windmolen en een melkerij. Aan het einde van de 19de eeuw werd de Prosperhoeve verdeeld onder verschillende pachters en viel het domein uiteen. De herenhoeve met maalderij is beschermd als monument en wordt verbouwd tot onthaalpoort voor het gebied. De rest van de site is erkend als dorpsgezicht.

Knooppunt 87

Vleermuistoren

Ga je op de dijk bij het Pomstation naar links, dan kom je uit bij de nieuwe vleermuistoren, bedoeld om de vleermuispopulaties uit de leegstaande gebouwen in de polders een nieuwe thuis te geven. De toren staat op de plek waar ooit het plaatsje Casuwele lag. Met een beetje fantasie kan je hem zien als de kerktoren van het verdronken dorp.

Knooppunt 87-88-89

Prosperpolder Noord

Prosperpolder_DavidSamyn.jpg

We volgen de ringdijk langs het projectgebied van het Hedwige-Prosperproject dat in volle ontwikkeling is. Hier wordt alles in gereedheid gebracht om de slikken en schorren van het nieuwe getijdengebied welkom te heten. Het gebied binnen de dijk, goed voor 465 hectare, wordt ontpolderd en verbindt het Paardenschor bij Ouden Doel met het Verdronken Land van Saeftinghe. Zo ontstaat een uniek getijdengebied van meer dan 4000 hectare.

Knooppunt 88

Infokeet

In de Infokeet aan de Zoetenberm kan je de werken in de Hedwige- en Prosperpolder van nabij ontdekken. Een grote visualisatie, een animatiefilm en een gamma aan kaarten en beelden laten je zien hoe het toekomstige Grenspark Groot Saeftinghe er binnen enkele jaren zal uitzien. Open op maandag (11u - 16u30), op woensdag (13u – 16u30) en op donderdag (9u – 16u30). Vanuit het bezoekerscentrum vertrekken ook regelmatig excursies door het gebied.

Knooppunt 89

PolderMAS

Waasland_PolderMAS 1.jpg

Het gehuchtje Ouden Doel heeft z’n een eigen privé-Museumpje-aan-de-Stroom, met dank aan archeoloog-curator Benjamin Vergauwen. Het PolderMAS herbergt zijn bonte verzameling fossielen, etsen, oude kaarten, schilderijen en foto’s die het leven op de linkerbenedenscheldeoever documenteren. Op regelmatige tijdstippen organiseren de eigenaars culturele actitiveiten, waaronder lezingen, fotopresentaties en concertjes. Daarbuiten is het museum enkel op zondag van 14u tot 18u te bezoeken.

Knooppunt 89-90

Radartoren

Radartoren_Doel_Yannick_De_Pauw_3.jpg

De nieuwe radartoren Ouden Doel uit 2016 vervangt een oudere toren die pal in het toekomstige natuurgebied staat en daardoor moet verdwijnen. De uitkijkpost op de eerste verdieping is vrij toegankelijk via een ijzeren trap en biedt een weids uitzicht over de haven, de Schelde en de omliggende natuur.

Knooppunt 90

Kerncentrale Doel

Met een hoogte van ongeveer 170 meter vormen de twee koeltorens van de Kerncentrale van Doel het meest markante herkenningspunt in de haven van Antwerpen. Tot kilometers ver is te zien hoe ze dagelijks een dikke wolk van waterdamp de hemel in jagen. Die is afkomstig van de stoomturbines die de vier reactoren binnenin het gebouw aandrijven. De kerncentrale is eigendom van Engie Electrabel en levert jaarlijks zo’n 22 miljard KWh, goed voor dertig procent van de Belgische elektriciteitsproductie. 

Knooppunten 90-91-92

Doelpolder Noord & Brakke Kreek

Een hoge dijk scheidt het wandelpad van de nieuw aangelegde weidevogelgebieden Doelpolder Noord en de Brakke Kreek. Beide zones werden ingericht als natuurgebied ter compensatie voor de natuur die verloren ging bij de aanleg van het Deurganckdok. Resultaat: een paradijs voor weidevogels als tureluur, grutto en zomertaling in het voorjaar, en steltlopers, eenden en ganzen in de winter. Wandelen op de dijk is verboden, om de vogels niet te storen. Onderweg zijn er wel twee kijkhutten om de af en aan vliegende bewoners in alle rust te aanschouwen.

Knooppunt 85-87

Den Angeluus

waasland_café den angeluus_prosperpolder.jpg

Terug in Prosper wenkt de gezellige toog van Den Angeluus, het laatst overgebleven café in het dorp. Het gebouw dateert van 1912 en werd in 2010 gerenoveerd. Naast het vaste cliënteel komen hier vooral veel fietsers en wandelaars langs. Een verplicht nummer hier is de Prosper, een blond bier van 7,5 graden dat speciaal voor Prosperdorp wordt gebotteld door brouwerij De Cock uit Sint-Pauwels.

Prosper